Ιστορια της Ενωσεως Ελληνων Εφοπλιστων

Τον Φεβρουάριο του 1916, συγκροτήθηκε το εφοπλιστικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ» με εγκατάσταση αρχικά στον Πειραιά (Μέγαρο Σπυράκη). Σκοπός της Ένωσης σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι η προστασία και προαγωγή των εν γένει συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Στις πρώτες αρχαιρεσίες του, Πρόεδρος εξελέγη ο Λεωνίδας Εμπειρίκος και Γενικός Διευθυντής ο Γεώργιος Σακαλής. Εμπνευστής της πρωτοβουλίας ιδρύσεως του σωματείου ήταν ο Γκίκας Κουλούρας.

Στα 106 χρόνια λειτουργίας της Ένωσης συγκροτήθηκαν 54 Διοικητικά Συμβούλια και εκλέχθηκαν 17 Πρόεδροι.

Παρατίθενται σύντομα βιογραφικά των 17 Προέδρων της Ενώσεως, τα Διοικητικά Συμβούλια της  ΕΕΕ, τα συμμετέχοντα μέλη σε αυτά και οι διευθυντές της.