το Διοικητικο συμβουλιο της ενωσεως

προεδροσ

Τραυλού Ν. Μελίνα

αντιπροεδροι

Χανδρής Δ. Μιχαήλ,
Λαιμός Ν. Αντώνιος Θ.

γραμματεις

Φαφαλιός Ι. Δημήτριος,
Βενιάμης Θ. Νικόλαος

ταμιας

Γιάννης Α. Ξυλάς

αναπληρωτης ταμιας

Καρούσης Ι. Κωνσταντίνος

μελη

Αγγελικούση Ι. Μαρία
Αγγελόπουλος Κ. Γεώργιος
Γιουρούκος Δ. Γεώργιος
Δράγνης Π. Ιωάννης
Ευσταθίου Α. Φίλιππος
Κανελλάκης Χ. Φραγκίσκος
Καραγεωργίου Κ. Γεώργιος
Κουμάνταρος Γ. Ιωάννης
Κούστας Δ. Ιωάννης (Δρ.)
Κωνσταντακόπουλος Β. Κωνσταντίνος
Λεκανίδης Δ. Στέφανος
Λιβανός Σ. Γεώργιος
Λύρας Κ. Ιωάννης
Μαρινάκης Μ. Ευάγγελος
Μαρτίνος Κ. Νικόλαος
Νομικός Α. Μάρκος
Οικονόμου Χ. Γεώργιος
Παληού Σ. Σεμίραμις
Παπαγιαννόπουλος Α. Βασίλειος
Παππάς Π. Αλέξανδρος
Προκοπίου Γ. Ιωάννα
Σαρακάκης Δ. Δημήτριος Φραγκίσκος
Φραγκίστα Α. Μαρία