Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση του EU ETS: Οι Έλληνες πλοιοκτήτες χαιρετίζουν την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των commercial operators για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και ενός ειδικού Ταμείου για τη ναυτιλία.

Πειραιάς, 28.01.2022

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση του EU ETS: Οι Έλληνες πλοιοκτήτες χαιρετίζουν την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των commercial operators για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και ενός ειδικού Ταμείου για τη ναυτιλία.

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) χαιρετίζει την έκθεση του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), ευρωβουλευτή κ. Peter Liese, σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (EU ETS) στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου «Fit for 55». Η υποβληθείσα έκθεση λαμβάνει υπόψη, σε σημαντικό βαθμό, τις ανησυχίες της ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των commercial operators για τη ναυτιλία και την απανθρακοποίησή της, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την ανάγκη ίδρυσης ενός ειδικού για τη ναυτιλία Ταμείου.

Η έκθεση προτείνει τη συμπερίληψη μιας δεσμευτικής ρήτρας στις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των πλοιοκτητών και των φορέων που ελέγχουν την εμπορική λειτουργία των πλοίων τους (commercial operators) και ενός ειδικού Ταμείου (Ocean Fund), όπου τουλάχιστον το 75% των εσόδων από τα δικαιώματα ETS της ναυτιλίας θα επενδυθεί για την απαλλαγή του κλάδου από τον άνθρακα. Τούτο καθώς επί του παρόντος η παραγωγή και η διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων και οι σχετικές τεχνολογίες πρόωσης δεν βρίσκονται σε ώριμα στάδια ανάπτυξης, ειδικά για τον τομέα της ποντοπόρου bulk/tramp ναυτιλίας, ενώ η τελική διάθεση αυτών των καυσίμων και τεχνολογιών στην αγορά θα είναι δαπανηρή και θα αποτελεί εγχείρημα άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Είναι ατυχές το γεγονός ότι ένας οργανισμός που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μεγάλες μεταφορικές εταιρείες στον τομέα των τακτικών γραμμών εμπορευματοκιβωτίων αντιτάχθηκε στις εν λόγω προτάσεις του ΕΚ. Η ΕΕΕ επίσης δεν κατανοεί τη σχετική επιχειρηματολογία, δεδομένου ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών είναι μόνο εν μέρει commercial operators ναυλωμένων πλοίων και όχι εταιρείες ναυλωτών (chartering companies), όπως συμβαίνει ως κανόνας στον bulk/tramp ναυτιλιακό τομέα. Επιπλέον, αυτές οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, μπορούν εύκολα να μετακυλίσουν το κόστος της απαλλαγής από τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των δικαιωμάτων ETS, στους πελάτες τους.

Η ΕΕΕ εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στην bulk/tramp ναυτιλία, που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο αποδοτικό τομέα του ναυτιλιακού κλάδου, μεταφέροντας το 85% περίπου του συνόλου των τονομιλίων φορτίων παγκοσμίως. Στην bulk/tramp ναυτιλία οι ναυλωτές είναι κατά κανόνα οι commercial operators, όπου χιλιάδες ναυτιλιακές κυρίως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ανταγωνίζονται υπό συνθήκες σχεδόν απόλυτου ανταγωνισμού και όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν καθορίζουν τις τιμές μεταφοράς (price takers). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι ναυλωτές, ως commercial operators των πλοίων, να αναλαμβάνουν την ευθύνη σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Πρόκειται για μία δίκαιη προσέγγιση που μπορούν να υιοθετήσουν οι συννομοθέτες της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου και να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος.

Η ΕΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικοί κανόνες της ΕΕ δεν είναι μόνο φιλόδοξοι από περιβαλλοντικής άποψης, αλλά και δίκαιοι, εφαρμόσιμοι στην πράξη και συμβατοί με τα διεθνή χαρακτηριστικά του κλάδου και την ανάγκη να παραμείνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον.