Ναυτιλιακη Πολιτικη

Η κατάρτιση μιας νέας παγκόσμιας Συμφωνίας για την Προστασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας (Marine Biodiversity of areas Beyond National Jurisdiction - BBNJ) έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ναυτιλιακής βιομηχανίας τα τελευταία δύο χρόνια.

Αναζητώντας ρυθμίσεις για την καθιέρωση Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών (Marine Protected Areas) στην ανοικτή θάλασσα, η εν λόγω νέα διεθνής Συμφωνία (BBNJ) θα πρέπει να επιβεβαιώνει εκ νέου τις θεμελιώδεις αρχές της ΔΣ των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS), όπως η ελευθεροπλοΐα στην ανοικτή θάλασσα, διατηρώντας την υφιστάμενη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των κρατών Σημαίας, των παράκτιων κρατών (coastal states) και των Αρχών των κρατών λιμένα.

Οι Κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι το αποτέλεσμα των υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεων αναγνωρίζει ότι ο UN IMO παραμένει o κατεξοχήν αρμόδιος οργανισμός για την υιοθέτηση κανόνων που αφορούν στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία .

Η νέα Συμφωνία για την Προστασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ), θα πρέπει δεόντως να αναγνωρίσει την αρμοδιότητα του UN ΙΜΟ να θέτει τους κανόνες για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές της UNCLOS.