Ναυτιλιακη Πολιτικη

Η έλλειψη ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών διαταράσσει τις εμπορικές ροές και συνιστά μια σοβαρή απειλή τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τα πλοία. Παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού των περιστατικών πειρατείας το έτος 2019, ο αριθμός των απαγωγών μελών πληρώματος σε όλο το εύρος του Κόλπου της Γουϊνέας έχει φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα και αποτελεί πλέον μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στην περιοχή καταγράφεται το 90% των απαγωγών που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως, με 121 μέλη πληρώματος να έχουν απαχθεί το 2019, έναντι 78 το 201825.

Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι σημαντικές για τη διασύνδεση, το εμπόριο και την ανάπτυξη της Αφρικής. Από αυτή την άποψη, η ναυτική ασφάλεια είναι προαπαιτούμενο για την προώθηση και διασφάλιση του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Η ανεπάρκεια στον τομέα της ασφάλειας επιφέρει πρόσθετα, υψηλά κόστη στις εισαγωγές και εξαγωγές και κατά συνέπεια θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.

Απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης για τον περιορισμό των επιθέσεων κατά της ασφάλειας των ναυτικών και των πλοίων που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο της Γουϊνέας. Κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της ναυτικής ασφάλειας στην περιοχή, όπως αυτή της Συντονισμένης Ναυτικής Παρουσίας (Co-ordinated Maritime Presences - CMP) που εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European External Action Service - EEAS), θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Η EE και τα Κράτη Μέλη της, σε στενή συνεργασία με τα Αφρικανικά Κράτη και με τη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερομένων μερών, θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση κατά της ένοπλης ληστείας και των απαγωγών στον Κόλπο της Γουϊνέας.

25 International Chamber of Commerce (ICC), International Maritime Bureau (IMB), Piracy and Armed Robbery against Ships, Ιανουάριος 2020