Ναυτιλιακη Πολιτικη

Η φορολογία και άλλα οικονομικά κίνητρα θεωρούνται ότι αποτελούν κυρίαρχο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας. Το 2017, μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας26 ανέδειξε ότι αρκετές παράμετροι του ευρωπαϊκού φορολογικού πλαισίου είναι λιγότερο ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες άλλων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων, μια επισήμανση που παραμένει επίκαιρη και σήμερα.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ επεξεργάζονται αυτήν την περίοδο πιθανές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, τις οποίες η ναυτιλιακή βιομηχανία παρακολουθεί στενά. Σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός για τη συζήτηση που σχετίζεται με τις πιθανές μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στην εταιρική φορολόγηση καθώς και στη φορολόγηση της ενέργειας και των ψηφιακών συναλλαγών.

Μια ενδεχόμενη κατάργηση στην ΕΕ του καθεστώτος απαλλαγής από τον φόρο των ναυτιλιακών καυσίμων, που ισχύει διεθνώς, θα είναι αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική.

Οι διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία απαιτούν μια περισσότερο παγκοσμίως προσανατολισμένη πολιτική. Επομένως, η ΕΕ θα πρέπει ενεργά να συμμετάσχει και να επηρεάσει τις διεθνείς συζητήσεις που διεξάγονται στον ΟΟΣΑ και στα Ηνωμένα Έθνη με σκοπό να εξασφαλίσει νομική βεβαιότητα και φορολογική σταθερότητα σε διεθνές επίπεδο.

Επιπρόσθετα, η πιθανή αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη φορολόγηση της Ενέργειας (EU Energy Taxation Directive - ETD), με σκοπό να καταργήσει το καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο (tax-free) των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών, θα είναι αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική, καθώς τα περισσότερα από τα πλοία που προσεγγίζουν σε λιμένες της ΕΕ θα αναγκαστούν να εφοδιάζονται με καύσιμα εκτός Ευρώπης. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σημαντική μετατόπιση του μεταφορικού έργου σε άλλους τομείς μεταφορών με μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα από εκείνο της ναυτιλίας. Επομένως, η ETD θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη αντανακλώντας και διασφαλίζοντας μια καθιερωμένη πρακτική, η οποία εφαρμόζεται παγκοσμίως.

26 Monitor Deloitte, EU Shipping Competitiveness Study, International Benchmark Analysis, Φεβρουάριος 2017